logo SBS ZG

STOWARZYSZENIE
BRYDŻA SPORTOWEGO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ

 Tur.nr4_2017-11-04
1.Z.Miechowicz -T.Bartnicki   61.61%
2. J.Ryndak - S.Rutecki 54.83%
3. J.Ignyś - T.Wolniczak 54.42%

GŁOGÓW


Zapraszamy na turnieje w Głogowie
w 1 i 3 środę m-ca na godz.1700
w kawiarni MOGADOR ul.G.Morcinka 7
     dojazd
najbliższy turniej:06 grudnia

Jeżeli do dnia poprzedzającego turniej będzie zgłoszonych min 6par jest możliwość rozegrania tur. na kartach z PAJĄCZKA
zapraszamy chętnych na turnieje
w poniedziałki do GÓRY
ul.Armii Polskiej 13 /Dom Kultury/ godz.1700   dojazd
w piątki do WSCHOWY
ul.M.Kopernika 7/Gimnazjum nr1/, godz.1700    dojazd


Mapa samochodowa

Ta strona istnieje od 26.02.2008 czyli
Strona przystosowana do Google Chrome, Firefox lub Opera! IE może wyświetlać stronę nieprawidłowo! Wszelkie sugestie i info. o błędach na stronie proszę kierować do administratora strony