logo SBS ZG

Reklamacje do wyników proszę zgłaszać do 1800 dnia nastepnego
 Tur.nr01_2018-09-05
1. ...  ...%
2. ... ...%
3. ... ...%

GŁOGÓW

STOWARZYSZENIE
BRYDŻA SPORTOWEGO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ


 Tur.nr_01__2018-09-03
1.... ...%
2. ... ...%
3. ... ...%

GÓRA....


Od 1 czerwca do 31 sierpnia będą rozgrywane turnieje
"O PUCHAR LATA" w PONIEDZIAŁKI we Wschowie.
Będzie prowadzona klasyfikacja długofalowa,
do której zaliczy się 75% najlepszych turniejów.

W Głogowie i Górze
W CZERWCU, LIPCU I SIERPNIU TURNIEJÓW NIE BĘDZIE

Zapraszamy na turnieje w Głogowie
w 1 i 3 środę m-ca na godz.1700
w kawiarni MOGADOR ul.G.Morcinka 7
     dojazd
najbliższy turniej:05 września

Jeżeli do dnia poprzedzającego turniej będzie zgłoszonych min 6par jest możliwość rozegrania tur. na kartach z PAJĄCZKA

zapraszamy chętnych na turnieje
w poniedziałki do GÓRY
ul.Armii Polskiej 13 /Dom Kultury/ godz.1700   dojazd
w piątki do WSCHOWY
ul.M.Kopernika 7/Gimnazjum nr1/, godz.1700    dojazd


Dama z asami ☛
Orły i sokoły ☛
Damy i walety ☛
Ta strona istnieje od 26.02.2008 czyli
Wszelkie sugestie i info. o błędach na stronie proszę kierować do administratora strony