67-200 Głogów Plac Konstytucji 3 Maja 2
NIP : 693-19-85-001
REGON : 390989968
nr.KRS: 000107598
BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  GŁOGOWIE
Nr  k-ta: 97 8646 0008 0000 0024 0666 0001

Kontakt:

                PREZES SBS ZG: Emilia Szajowska 601 739 631
              administrator strony: Wiesław Wi¶niewski 601-058-136