REGULAMIN
turniejów organizowanych przez
SBS ZG

Zawody, których organizatorem jest Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej
są rozgrywane:
      - w 1-szą i 3-cią środę m-ca o godz. 1700 w MOK-u
      - w soboty lub niedziele wg.kalendarza imprez SBS ZG i LZBS
      - w cyklach jesień - wiosna (bieżący cykl od 4 września 2019 do 20 maja 2020).
Punktacja długofalowa
      Punktacja jest prowadzona wg następujących zasad:
       ogólna
      -Do punktacji długofalowej zalicza się 75% najlepszych dla zawodnika turniejów,
      -Turnieje do punktacji długofalowej liczone są od min 5par
      -za I-sze m-ce dolicza się 3 pkt, II-gie 2pkt i III-cie 1 punkt długofalowy
      - w turniejach powyżej 10 par dolicza się odpowiednio 5;3 i 1 punkt długofalowy
       Mistrzostwa Ziemi Głogowskiej
      -Do punktacji długofalowej zalicza się 3 /z 3/ najlepsze dla zawodnika turnieje
Najlepsi zawodnicy w punktacji długofalowej otrzymają puchary i upominki.
        - warunkiem otrzymania nagrody jest udział
     w min. 40% turniejów organizowanych przez SBS ZG
Wpisowe w turniejach środowych /od 1 stycznia 2018/ wynosi:
       - 10,-zł/os dla członków sekcji w Głogowie, Górze i Wschowie.
       - 15,zł/os dla pozostałych zawodników
Nagrody w turniejach środowych:
nagrnagrnagrnagr
5par409par35; 20; 15 13par50; 35; 20 17par65; 40; 20; 15
6par30; 1510par35; 25; 20 14par55; 40; 20 18par70;40; 25; 15
7par35; 1511par40; 25 ;20 15par60; 45; 20 19par75;40; 30; 15
8par40; 2012par45; 30; 20 16par65; 45; 20 20par80;45; 30; 15

    Prezes
E.Szajowska
   SBS ZG