REGULAMIN
turniejów organizowanych przez
SBS ZG

Zawody, których organizatorem jest Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej
są rozgrywane:
      - w 1-szą i 3-cią środę m-ca o godz. 1700 w MOK-u
      - w soboty lub niedziele wg.kalendarza imprez SBS ZG i LZBS
      - w cyklach jesień - wiosna (bieżący cykl od 6 października 2021 do 18 maja 2022).
Punktacja długofalowa
      Punktacja jest prowadzona wg następujących zasad:
       ogólna
      -Do punktacji długofalowej zalicza się 75% najlepszych dla zawodnika turniejów,
      -Turnieje do punktacji długofalowej liczone są od min 5par
      -za I-sze m-ce dolicza się 5 pkt, II-gie 3pkt i III-cie 1 punkt długofalowy
       Mistrzostwa Ziemi Głogowskiej
      -Do punktacji długofalowej zalicza się 3 /z 3/ najlepsze dla zawodnika turnieje
Najlepsi zawodnicy w punktacji długofalowej otrzymają puchary i upominki.
        - warunkiem otrzymania nagrody jest udział
     w min. 40% turniejów organizowanych przez SBS ZG
Wpisowe w turniejach środowych /od 1 października 2021/ wynosi:
       - 25,-zł od pary

Nagrody w turniejach środowych: Tak jak na turniejach w Górze: TABELA
    Prezes
E.Szajowska
   SBS ZG