REGULAMIN
turniejów organizowanych przez
SBS ZG

Zawody, których organizatorem jest Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej
są rozgrywane:
- w 1-szą, 3-cią i 5-tą środę m-ca o godz. 1630 w MOK-u
- w soboty lub niedziele wg.kalendarza imprez SBS ZG i LZBS
- w cyklach jesień - wiosna (bieżący cykl od 20 września 2023 do 29 maja 2024).
Punktacja długofalowa
Punktacja jest prowadzona wg następujących zasad:
ogólna
-Do punktacji długofalowej zalicza się 75% najlepszych dla zawodnika turniejów,
-Turnieje do punktacji długofalowej liczone są od min 5par
-za I-sze m-ce dolicza się 5 pkt, II-gie 3pkt i III-cie 1 punkt długofalowy
Mistrzostwa Ziemi Głogowskiej
-Do punktacji długofalowej zalicza się 3 /z 3/ najlepsze dla zawodnika turnieje
Najlepsi zawodnicy w punktacji długofalowej otrzymają puchary i upominki.
        - warunkiem otrzymania nagrody jest udział
     w min. 40% turniejów organizowanych przez SBS ZG
Wpisowe w turniejach środowych
wynosi:
od 1 stycznia 2023 - 30,-zł od pary
od 1 stycznia 2024- 40,-zł od pary
- w turniejach MISTRZOSTW ZIEMI GŁOGOWSKIEJ - 25,-zł od zawodnika

Nagrody w turniejach środowych: Tak jak na turniejach w Górze: TABELA
    Prezes
E.Szajowska
   SBS ZG