[Rozmiar: 6345 bajtów]

REGULAMIN

MISTRZOSTW ZIEMI GŁOGOWSKIEJ

W BRYDŻU SPORTOWYM

NA 2018 R.

 

1.       ZASADY OGÓLNE

W Mistrzostwach Ziemi Głogowskiej (zwane dalej MZG) zostaną rozegrane trzy turnieje

turnieje (1xmaxy, 1x impy cavendish uśr, 1xind. na maxy).

 Prowadzić się będzie klasyfikację długofalową MZG wg punktów zdobytych

w poszczególnych turniejach.

Mistrzostwa maja charakter otwarty.

2.       ZASADY ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJÓW I PUNKTACJA

-Rozegrane będą trzy oddzielne turnieje:2 na zapis maks. i 1 na imp.

-Punktacja pdf w każdym turnieju -I miejsce – ilość pdf równa ilości par x 2

 i dalej obniżka o 2 pkt.

Dodatkowe PDF:   za I-sze m-ce - 3 pdf , -za II-gie m-ce - 2 pdf -za III miejsce – 1pdf

3.       PUNKTACJA DŁUGOFALOWA

               Do punktacji długofalowej liczone są wyniki z trzech turniejów

       4. POZOSTAŁE ZASADY

a) Wpisowe do każdego turnieju wynosi 10zł +5zł na df

b) Nagrody:

           - Wg tabeli nagród dla Góry-Głogowa i Wschowy

           - Za I – III miejsca w każdym turnieju - medale imienne

                          - Nagrody rzeczowe za punktację łączną Mistrzostw dla I-szych 6-ciu zaw.

                          - Najlepsza kobieta – puchar + nagroda rzeczowa.

               c) Przy równej ilości pkt. w klasyfikacji długofalowej m-ce wyższe zajmuje zawodnik,

                            który w turnieju indywidualnym zajął   wyższe m-ce.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia SBS ZG w Głogowie

 

  Za Zarząd SBS ZG

E.Szajowska

Prezes E.Szajowska