[Rozmiar: 48031 bajtów]

 

oraz Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej Zapraszają na turniej z okazji

 

DNIA HUTNIKA

Data: 13maja 2018 rok

Miejsce: Huta Miedzi GŁOGÓW sala widowiskowa

 /adres do nawigacji : Głogów ul. Żukowicka 1/

Godzina: 1000   /zapisy do godziny 945/

Wpisowe:  25zł  członkowie PZBS

                            20zł uprawnieni do ulgi

                            30zł niezrzeszeni

                              5zł uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

– za okazaniem legitymacji szkolnej

Nagrody:  I-sze m-ce   …………………… 600,-zł

                           II-gie m-ce  ………………….. 400,-zł

                           III-cie m-ce   …………………..300,-zł

                            IV-te m-ce   …………………. 200,-zł

                             V-te m-ce   …………………. 100,-zł

                             Nagrody specjalne

                             Nagrody rzeczowe

                             Upominki

Sędzia: M. Drecki

 

          Dojazd z Głogowa: 7km drogą nr 292 /kierunek Bytom Odrzański, Nowa Sól/

              Bufet na miejscu.             

Info: A.Bogusz 606 971 139,      W.Wiśniewski 601 058 136

 

Prezes Zarządu

Emilia Szajowska

SBSZG